“Why not make the work easier and more interesting so that people do not have to sweat? The Toyota style is not to create results by working hard. It is a system that says there is no limit to people’s creativity. People don’t go to Toyota to ‘work’, they go there to ‘think’”

Taiichi Ohno

 

Wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing:

Audyt oraz analiza procesów biznesowych w firmach produkcyjno handlowych.
Dobór i wdrożenie Kluczowych Wskaźników Efektywności (Key Performance Indicators, KPI) we wszystkich obszarach działalności firmy z uwzględnieniem:
  • obsługi zamówień klientów,
  • statystycznej kontroli dostawa materiałów i surowców,
  • OEE (Overall Equipment Effectiveness), Całkowita Efektywność Maszyn,
  • OTIF (On Time In Full) - wskaźnik określający procentowy poziom perfekcji dostawy (zgodności z zamówieniem),
  • pomiaru odrzutów i braków w procesie produkcyjnym (wskaźnik REWORK i SCRAP).
  • wskaźników dla Służb Utrzymania Ruchu (MRT, MTTR, MTBF).
  • poziomu reklamacji oraz ich obsługi.
Zarządzanie wizualne - Visual Management opracowanie i wdrożenie.
Szkolenie pracowników w zakresie Lean Manufacturing.
Przygotowanie organizacji do transformacji Lean - Ciągłego Doskonalenia/Continuous Improvement.
Opracowania i wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości opartego o kluczowe wskaźniki KPI.
Pomiar kosztów zapewnienia jakości oraz ich optymalizacja.
Opracowania i wdrożenia procedury i instrukcji.
Opracowanie i wdrożenie statystycznej kontroli jakości wyrobów gotowych.
Badania satysfakcji klienta (w tym bezpieczeństwo i żywotności produktów).
Projekt redukcji kosztów logistyki wewnętrznej oraz kosztów wydziałowych.
Wsparcie w zakresie wdrożenia systemów informatycznych klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) dla Służb Utrzymania Ruchu.